Лебозол-Нутріплант 8-8-6

Фасовка:

канiстра 10л

Продукт

Лебозол-Нутрiплант 8-8-6
Добриво, що вiдповiдає стандартам, встановленим Європейським Спiвтовариством (ЄС)
Розчин NPK-добрив 8-8-6 з поживними мiкроелементами
 
Компоненти:
8% загального азоту (97 г/л N)
-    2,4% амiачного азоту;
-    1,8% нiтратного азоту;
-    3,8% карбамiду азоту;
8% водорозчинного фосфору (97 г/л P2O5);
6% водорозчинного калiю (73 г / л K2O).
+ 0,01% B; 0,005% Cu *; 0,01% Mn *; 0,01% Zn* (Всi мiкроелементи у водорозчиннiй формi, *в якостi хелату ЕDTA)
 
Щiльнiсть: 1,21 кг / л
Показник pH: 6,64
Колiр: зелений
Зберiгання: Не нижче 0 ° C
 
 
 
 

Змiшуванiсть

Можна змiшувати з засобами захисту рослин. Так як на практицi неможливо спрогнозувати всi можливi ефекти, то було б доцiльно випробувати сумiш з продуктiв для обприскування, взятих в малому обсязi. Не змiшувати з добривами, якi мiстять кальцiй, магнiй i нiтрат марганцю. При змiшуваннi з позакореневим пiдживленням або засобами захисту рослин наповнити шприц на 2/3 водою i додати продукти по черзi. Лебозол-Нутрiплант 8-8-6 додати в останню чергу
 

Застосування

Для всiх культур 5-10 л / га мiнiмум на 200 л води, тобто     0,5-1% -ий (для чутливих культур i культур пiд склом i плiвкою 0,25-0,5% -ий)