Лебозол-Нутріплант 36

Фасовка:

канiстра 10л

Продукт

Лебозол-Нутрiплант 36
Добриво, що вiдповiдає стандартам, встановленим Європейським Спiвтовариством (ЄС)
Розчин NPK-добрив 36 з поживними мiкроелементами
 
Компоненти:
27% загального азоту (351г/л N)
-    18,7% карбамiду азоту;
-    3,6% амiачного азоту;
-    4,7% нiтратного азоту
3% водорозчинного оксиду магнiя (39 г/л MgO)
 
 
+ 0,01% B; 0,005% Cu *; 0,01% Mn *; 0,01% Zn* ( *в якостi хелату ЕDTA, всi мiкроелементи у водорозчиннiй формi)
 
Щiльнiсть: 1,3 кг / л
Показник pH: 6,6
Колiр: зелений
 Зберiгання: Не нижче 0 ° C
 
 
 

Змiшуванiсть

Можна змiшувати з засобами захисту рослин. Так як на практицi неможливо спрогнозувати всi можливi ефекти, то було б доцiльно випробувати сумiш з продуктiв для обприскування, взятих в малому обсязi. Не змiшувати з добривами, якi мiстять кальцiй, магнiй i нiтрат марганцю. При змiшуваннi з позакореневим пiдживленням або засобами захисту рослин наповнити шприц на 2/3 водою i додати продукти по черзi. Лебозол-Нутрiплант36 додати в останню чергу
 

Застосування

Для всiх культур 5-10 л / га мiнiмум на 200 л води, тобто     0,5-1% -ий (для чутливих культур i культур пiд склом i плiвкою 0,25-0,5% -ий)