NP 10:40

Фасовка:

25 кг

Продукт

Premium Start NP 10:40 + 12,5 % SO3 + 1 % Zn
Мінеральне комплексне мікрогранульоване добриво з допоміжними елементами живлення
СКЛАД:
Загальний вміст азоту (N) 10.0 %
Амонійний азот 10.0 %
Фосфор ангідрид (P2O5) розчинний у нейтральному цитраті аміаку та воді 40.0 %
Фосфор ангідрид(P2O5)розчинний у воді 36.0%
Сірка триоксид (SO3) розчинна у воді 12.5%
Цинк (Zn) загальник 1.0 %
 
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ: 
Cферичні гранули зеленого кольору, слабкий запах 
ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД: 
(0,5-1,2 мм) волога макс. 2% 
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 
Необмежений, за умови, правильного зберігання
ВИРОБНИК EC

Діюча речовина

ДІЯ ПРЕПАРАТУ 
Мета застосування мікрогранульованого добрива - точне дозування та розподіл мікрогранул та швидше засвоєння елементів живлення рослинами. Мікрогранули забезпечують більшу контактну поверхню гранул в ґрунті, кращу дифузію поживних елементів з гранул, і, таким чином, більш ефективне засвоєння рослинами. У 5 г класичного мінерального добрива міститься 200 гранул, тоді як у 5 г мікрогранульованого добрива це число перевищує 4000 гранул.
ПЕРЕВАГИ
Підсилює та прискорює початковий ріст молодих рослин та формує потужну кореневу систему
Висока ефективність використання поживних речовин Біоферт Преміум Старт в рік внесення:
Забезпечує ефективне засвоєння поживних речовин із ґрунту
Забезпечує ефективне використання водних резервів з ґрунту
Значно зменшує негативний вплив холодного та вологого ґрунту на поглинання поживних речовин рослиною

Застосування

Культура Норма кг/га
Кукурудза 15-30 кг/га
Зернові 20-40 кг/га
Цукрові буряки 15-35 кг/га
Соя 15-30 кг/га
Соняшник 15-30 кг/га
Ріпак 20-40 кг/га
Овочі 20-60 кг/га